Va rugam sa va autentificati pentru a vedea acest curs

Login Sign up

Cultural Festival & Event Management Curriculum: Online Learning Content

12 Cursuri

Module 01: Identifying opportunities for festivals and developing festivals or event proposal

0% completed

Module 02: Generating new ideas and innovation for festivals

0% completed

Module 03: Conducting a feasibility study for a new festival/for introducing innovation into existing festivals

0% completed

Module 04: “Cultural Festival and Event Planning, Organising, Promotion and Execution”

0% completed

Module 05: Finance, fundraising and budget management for festivals and events

0% completed

Module 06: Volunteer management and attracting specialised volunteers

0% completed

Module 07: Managing stall-holders, exhibitors, suppliers, stakeholders and service providers

0% completed

Module 08: Promoting, marketing and social media marketing

0% completed

Module 09: Quality and risk management – how to transform threats into opportunities

0% completed

Module 10: Building local consensus and engagement strategies for local young people

0% completed

Module 11: Planning for sustainability

0% completed

Module 12: Networking and collaboration with other festival organisers

0% completed

Curriculum Managementul evenimentelor si festivalurilor culturale

12 Cursuri

Modulul 01: Identificarea oportunităților pentru festivaluri și dezvoltarea de festivaluri sau propuneri de evenimente

0% completed

Modulul 02: "Generarea de noi idei și inovații pentru festivaluri"

0% completed

Modulul 03: "Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru un nou festival / pentru introducerea inovației în festivalurile existente"

0% completed

Modulul 04: "Introducere în managementul festivalului și evenimentului"

0% completed

Modulul 05: "Finanțarea, strângerea de fonduri și gestionarea bugetului pentru festivaluri și evenimente"

0% completed

Modulul 06: "Managementul voluntarilor și atragerea voluntarilor specializați"

0% completed

Modulul 07: "Gestionarea deținătorilor standului, expozanților, furnizorilor, părților interesate și furnizorilor de servicii"

0% completed

Modulul 08: "Promovarea, marketingul și marketingul social media"

0% completed

Modulul 09: "Managementul calității și al riscului - modul de transformare a amenințărilor în oportunități"

0% completed

Modulul 10: "Construirea consensului local"

0% completed

Modulul 11: "Planificarea durabilității"

0% completed

Modulul 12: "Rețeaua și colaborarea cu alți organizatori ai festivalului"

0% completed