PASUL 3 – Alegerea metodelor de evaluare și a graficului orar

Detaliere

Evaluatorul de competență profesională va prezenta candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate și va stabili calendarul procesului de evaluare în acord cu candidatul. Programul de evaluare este aprobat de conducerea centrului de evaluare. Fiecare centru de evaluare stabilește modalitatea concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să ducă în mod consecvent la demonstrarea unității/unităților de competență profesională în ansamblu. Este imperativ ca testul scris și o metodă demonstrativă practică a unității de competență să facă parte din orice combinație a metodelor alese de centru de evaluare (sau de către evaluatorul de competențe profesionale). Perioada procesului de evaluare este determinată de fiecare centru de evaluare în funcție de specificitatea și complexitatea ocupației / calificării, insa fără a depăși 30 de zile.

Cerințe preliminare

  • Actiuni preliminare:
    • Autoevaluarea experientei de munca a candidatului, care trebuie sa fie bazată pe unitatile de competenta profesionala din standardul ocupațional (sau standardul de pregătire profesională).
  • Documente/ formulare:
    • Standardul ocupațional (sau standardul de pregătire profesională).

Referent links

Următoarele site-uri web sunt utile:

http://site.anc.edu.ro/lista_so/