PASUL 4 – Evaluare și certificare

Detaliere

Dovezile de competență produse de candidat în timpul evaluării sunt analizate și evaluate de evaluatorul de competență profesională în raport cu cerințele standardului ocupațional (sau standardul de pregătire profesională). Decizia privind competența candidatului se stabilește pentru fiecare unitate de competență pentru care a fost evaluat candidatul. Candidatii primesc certificate de competență profesională pentru uitatea sau unitățile de competență profesionala în care au fost declarati competenti. În cazul în care, după evaluare, candidatul nu este mulțumit de decizia "încă nu competent", referindu-se la anumite unități de competență, acesta are dreptul de a face contestatie, pe care o înaintează la centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei initiale. Centrul de evaluare desemnează un alt evaluator de competențe profesionale care organizează un nou proces de evaluare a unităților de competență supuse provocării.

  • Actiuni preliminare:
    • Candidatul va trece prin evaluare - testul scris și o metodă demonstrativă practică a unității de competență fac parte din orice combinație a metodelor alese de centru de evaluare.
  • Documente/ formulare:
    • Certificatele de competență profesională au recunoașterea națională și statutul documentelor de studiu; modelul certificatului de competențe profesionale este prevăzut în anexa nr. 7 din Ordinul nr. 4543/2004.